Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start Aktualności XXXIII sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (28 czerwca 2018)

XXXIII sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (28 czerwca 2018)

Godło Województwa
28 czerwca br. (czwartek) o godz. 9.30 w sali plenarnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (ul. A. Mickiewicza 41) odbyła się XXXIII sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Sejmiku.
4. Podjęcie uchwał:

4.1 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
4.2 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia podziału Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych,
4.3 w sprawie przyjęcia projektu Statutu Województwa Zachodniopomorskiego,
4.4 w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok,
4.5 zmieniającej uchwałę Nr XX/326/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego,
4.6 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Województwo Zachodniopomorskie Umowy o współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim (Rzeczpospolita Polska) a Stanem Maharasztra (Republika Indii),
4.7 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/241/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego zmienionej uchwałą Nr XVI/300/16 z dnia 15 listopada 2016 r. oraz uchwałą Nr XXII/366/17 z dnia 25 kwietnia 2017,
4.8 w sprawie zasad przyznawania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego stypendiów dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
4.9 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie,
4.10 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie,
4.11 zmieniającej Uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie rachunków dochodów własnych wojewódzkich jednostek budżetowych,
4.12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/464/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.,
4.13 w sprawie nadania statutu Operze na Zamku w Szczecinie,
4.14 w sprawie nadania statutu Teatrowi Polskiemu w Szczecinie,
4.15 w sprawie nadania statutu Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie,
4.16 w sprawie nadania statutu Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie,
4.17 w sprawie nadania statutu Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie,
4.18 w sprawie przyjęcia Rezolucji XVI Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku.
4.19 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, trybu postępowania w sprawie o udzielenie dotacji oraz sposobu jej rozliczania,
4.20 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji rolników spowodowanej suszą.

5. Informacja Zarządu i Przewodniczącego Sejmiku o działalności między sesjami.
 sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017,
 informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych i rowerowych Województwa Zachodniopomorskiego.
6. Interpelacje i zapytania do Zarządu Województwa oraz zapytania do Przewodniczącego Sejmiku.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie obrad.

 

 

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information