Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start Aktualności XXXV sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (26 września 2018)

XXXV sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (26 września 2018)

Godło Województwa26 września br. (środa) o godz. 9.00 w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (ul. A. Mickiewicza 41) odbyła się XXXV sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego V kadencji.Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Sejmiku.

4. Podjęcie uchwał:

4.1 w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok,
4.2 zmieniającej uchwałę Nr XX/326/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego,
4.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Szczecinek w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2019”,
4.4 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2018,
4.5 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości po cenie obniżonej na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg,
4.6 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie po cenie obniżonej na rzecz Gminy Pyrzyce dwóch nieruchomości,
4.7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości po cenie obniżonej na rzecz Gminy Miasto Szczecin,
4.8 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVIII/322/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028,
4.9 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
4.10 w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działań wspierających wymianę źródeł ciepła w województwie zachodniopomorskim,
4.11 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/241/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego zmienionej uchwałą Nr XVI/300/16 z dnia 15 listopada 2016 r. , Uchwałą Nr XXII/366/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/517/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.,
4.12 w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2018-2022”,
4.13 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”,
4.14 w sprawie zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie nadanego uchwałą nr XXVIII/437/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2017 r.,
4.15 w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie nadanego uchwałą nr XXVIII/443/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2017 r.,
4.16 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/430/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2017r. w sprawie likwidacji Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,
4.17 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie (dot. Państwa L.),
4.18 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie (dot. Państwa G.),
4.19 w sprawie przystąpienia przez Województwo Zachodniopomorskie do Stowarzyszenia Samorządowego S6,
4.20 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie budowy drogi ekspresowej S10,
4.21 w sprawie wyrażenia woli utworzenia wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S 10”,
4.22 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wsparcia finansowego zadania pn. „Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie” ze środków pochodzących z budżetu Państwa.

5. Informacja Zarządu i Przewodniczącego Sejmiku o działalności między sesjami:
- „Aktualizacja okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego”, sporządzonej do planu przyjętego uchwałą nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 r. ,
- Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 r. za okres 2016-2017,
- Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.

6. Interpelacje i zapytania do Zarządu Województwa oraz zapytania do Przewodniczącego Sejmiku.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie obrad.

 

 

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information