Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start Aktualności Współpraca w sektorze energetycznym - sprawozdanie ze spotkania (17 kwietnia 2013)

Współpraca w sektorze energetycznym - sprawozdanie ze spotkania (17 kwietnia 2013)

energia odnawialna 2 20130418 101966861617 kwietnia 2013 roku w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyła się debata poświęcona energii. Uczestniczyli w niej członkowie komisji plenarnych Województwa Zachodniopomorskiego (Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej oraz Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska) i Meklemburgii-Pomorza Przedniego (Komisja ds. Energii, Infrastruktury i Rozwoju Kraju Związkowego).

Ramowy program środowych obrad uwzględniał cztery obszary. Pierwszą część dyskusji, zatytułowanej „Sytuacja polityczna oraz kompetencje Kraju Związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju energetyki i polityki energetycznej” – otworzył Marek Tałasiewicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Rudolf Borchert, Przewodniczący Komisji ds. Energii, Infrastruktury i Rozwoju Kraju Związkowego. Witając przybyłych gości, Marek Tałasiewicz przypomniał o ponad 22-letniej współpracy pomiędzy polskim i niemieckim regionem. „Rząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego i zarząd województwa współpracuje w obrębie konkretnych programów, lista spraw do załatwienia jest długa. Jednym z obszarów tej współpracy jest energia. Mam nadzieję, że uda nam się ustalić wspólne i oddzielne cele działania w tym zakresie. Warto podkreślić, że nie należy również angażować się w sprawy, które nie służą naszemu partnerstwu” – powiedział Przewodniczący Sejmiku Zachodniopomorskiego. Rudolf Borchert wspomniał również o wieloletniej współpracy komisji Sejmiku i Parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Wskazał cechy wspólne obszarów transgranicznych obydwu regionów, do których zaliczył strukturę demograficzną i geograficzną. Wojciech Drożdż, wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego podkreślił konieczność współpracy w obszarach energetyki, infrastruktury i transportu.

W pierwszej części dyskusji Stanisław Dendewicz, dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, mówił o kompetencjach samorządu województwa w zakresie energetyki i polityki energetycznej. Zwrócił uwagę na konieczność integracji planów rozwoju regionalnego z planami krajowymi, szczególnie ze względu na autonomię gmin w zakresie ustalania założeń polityki zagospodarowania przestrzennego. Samorząd województwa prowadzi własną politykę w tym zakresie – określa ją Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, przyjęta w 2010 roku. Wymieniono tam dwa cele: rozwój infrastruktury energetycznej oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. Stanisław Dendewicz przedstawił i omówił również cele kierunkowe Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, przyjętego w 2003 roku: 1. Rozbudowa i modernizacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych; 2. Budowa i rozbudowa sieci gazowych; 3. Ograniczenie zużycia paliw węglowych i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Jako drugi wystąpił Martin Rekasch, dyrektor Wydziału ds. Energii w Ministerstwie ds. Energii, Infrastruktury i Rozwoju Kraju Związkowego. W wystąpieniu podkreślił, że polityka energetyczna związana jest z trzema zadaniami: 1. ochroną środowiska i wytwarzaniem energii odnawialnej, 2. dokonaniem przełomu energetycznego w całych Niemczech, 3. daje szansę na utrzymanie dotychczasowych i stworzenie nowych miejsc pracy. Rekasch zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia w rozmowach na temat energii również energii cieplnej. Omówił funkcjonowanie WIND ENERGY NETWORK, które zrzesza 109 przedsiębiorców działających ponadregionalnie w zakresie szeroko rozumianej OZE (producenci wiatraków, podzespołów, instalacji i budowy infrastruktury czy badań i rozwoju nad energią odnawialną). Szczególną uwagę zwrócił na wykorzystanie polityki dotyczącej energii odnawialnej z polityką zatrudnienia. Ministerstwo Energii Republiki Federalnej Niemiec oszacowało ,że w 2010 roku sektor OZE w Meklemburgii-Pomorzu Przednim objął 4 000 bezpośrednich miejsc pracy, najwięcej w zakresie energii wiatrowej oraz słonecznej. 
 
Druga dyskusja dotyczyła „Strategii i programów rozwoju energetyki Województwa Zachodniopomorskiego oraz Kraju Związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego a także współpracy międzyregionalnej w kontekście przygranicznym i transgranicznym”. Wystąpił ponownie Martin Rekasch, który tym razem omówił koncepcje energetyczne Kraju Związkowego, w tym szczególnie te, dotyczące współpracy transgranicznej ze Szczecińskim Obszarem Metropolitarnym. W 2012 roku, pomiędzy Meklemburgią, Brandenburgią i Województwem Zachodniopomorskim, podpisano deklarację intencyjną dotyczącą wspierania rozwoju energii odnawialnej. O zapisach deklaracji będzie dyskutowała polska i niemiecka strona 19 czerwca br. w Kołbaskowie podczas warsztatów na temat odnawialnych źródeł energii.
 
Drugi prelegent, Wojciech Kułagowski, niezależny ekspert w dziedzinie energetyki, omówił możliwe obszary współpracy przygranicznej, konkurencji i rozbieżności realizacji polityki energetycznej. Na początku przestawił założenia polityki RP w zakresie odnawialnych źródeł energii, gazu i klimatu. Następnie przybliżył zakres realizowania tej polityki w 2012 roku, gdzie udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej wyniósł 10 %. Województwo zachodniopomorskie zajmuje pozycję lidera w rozwoju OZE, gdyż ponad 30% mocy źródeł wiatrowych zlokalizowana jest w naszym województwie – z czego ok. 40% produkcji energii odnawialnej „eksportowane” jest poza obszar regionu. Ekspert zwrócił uwagę na dzieje związane z nowym, potencjalnym  źródłem energii – gazem łupkowym. „Dopiero w 2020 roku będzie wiadomo, na ile gaz łupkowy będzie stanowił istotne źródło energii w Polsce” – powiedział Kułagowski. Prelegent podał również przykłady transgranicznych projektów energetycznych: połączenie elektroenergetyczne pomiędzy Krajnikiem a Vierraden; gazociąg Świnoujście-Kaminke oraz instalacje przesuwników fazowych w stacji Krajnik. Na końcu zostały przedstawione możliwe obszary współpracy w zakresie elektroenergetyki: 1. Wsparcie dla jak najszybszego przełączenia dwutorowej linii Krajnik-Vierraden; 2. Optymalizacja przepływów Polska-Niemcy na tym samym połączeniu; w zakresie gazownictwa – wsparcie dla budowy nowego połączenia gazowego; w zakresie OZE – dalsza wymiana doświadczeń, szczególnie w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej, czy wsparcie różnych form współpracy, jak choćby tworzenie gmin samowystarczalnych energetycznie. Na końcu Kułagowski zwrócił uwagę na obszary konkurencji, do których zaliczył przede wszystkim politykę firm zajmujących się handlem sieciowymi nośnikami energii czy konkurencję w zakresie realizacji celów polityki wiatrowej (zdolności przesyłowe niezbędne do przesłania wyprodukowanej energii z północy na południe). Rozbieżności istnieję również w obszarach polityki klimatycznej (głównie w zakresie harmonogramów realizacji celów), polityki wykorzystania energii jądrowej. W podsumowaniu Kułagowski podkreślił konieczność współpracy Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego w zakresie polityki odnawialnej, przede wszystkim ze względu na rozumienie lokalnych uwarunkowań, wyzwań i priorytetów tej polityki oraz możliwość wzajemnego wykorzystania doświadczeń.

Trzeci obszar tematyczny poświęcony był „prawnym i finansowym instrumentom wspierania rozwoju energetyki z odnawialnych źródeł energii”. Małgorzata Górecka-Wszytko z Urzędu Regulacji Energetyki Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego w Szczecinie omówiła systemy wsparcia OZE i kogeneracji – europejskie systemy i dokumenty oraz krajowe, polskie regulacje. W tej części wystąpił także Martin Rekasch, który przedstawił instrumenty finansowe i wspierania OZE w Niemczech, skupiając się przede wszystkim na polityce landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. „Dyrektywa dotycząca wsparcia w zakresie ochrony klimatu w latach 2007-2013 opiewała na kwotę 21 mln euro”. Nowym narzędziem finansowym jest fundusz pożyczkowy (10 mln euro), który ma wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się redukcją emisji gazów cieplarnianych, czy wykorzystujące potencjał wydajności energetycznych. Jako ostatni przemawiał Piotr Ostrowski, niezależny ekspert ds. funduszy Unii Europejskiej, który na początku przedstawił światowy rynek OZE, gdzie łączna moc zainstalowanych systemów OZE w 2012 roku na świecie przekroczyła 400 GW, z czego w Polsce wyniosła 4,4 GW. Ekspert omówił finansowe mechanizmy wsparcia OZE. W swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślał, że już wkrótce będziemy świadkami zmian otoczenia finansowego i prawnego dotyczącego OZE, szczególnie dla tzw. mikroinstalacji, z których będą mogły skorzystać osoby fizyczne.

Ostatnia, czwarta część dyskusji dotyczyła możliwości współpracy oraz wsparcia projektów energetycznych województwa zachodniopomorskiego i landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Peter Heise, dyrektor Biura Związku Komunalnego Euroregionu Pomerania, mówił o konieczności dotarcia do obywateli z informacją o energii odnawialnej, poprzez np. stworzenie swoistego rodzaju Centrum Kompetencji Energii Odnawialnej. Na koniec wystąpił Paweł Bartnik, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, który powiedział o opracowaniu strategii Euroregionu Pomerania.

Jerzy Kotlęga oraz Rudolf Borchert dokonali podsumowania ponad pięciogodzinnych prelekcji oraz dyskusji. Strona niemiecka zaprosiła radnych województwa zachodniopomorskiego na kolejne spotkanie w zakresie OZE.

energia odnawialna 1 20130418 1499814499 energia odnawialna 3 20130418 2099575521
energia odnawialna 4 20130418 1017980631 energia odnawialna 5 20130418 1059626484
energia odnawialna 6 20130418 1927513244 energia odnawialna 7 20130418 1841756481

 
W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information